KHOÁ HỌC SẮP DIỄN RA

NGÀY 13-14/4/2019 - KHÓA HỌC SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠI ĐẮK LẮK 11/02/2019 12:00 KHÓA HỌC SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠI ĐẮK LẮK -NGÀY 13 & 14/4/2019

NGÀY 10 VÀ 17/03/2019 - KHÓA HỌC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TẠI HÀ NỘI 07/01/2019 12:00 KHÓA HỌC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TẠI HÀ NỘI - NGÀY 10 VÀ 17/03/2019

NGÀY 30 VÀ 31/03/2019 - KHÓA HỌC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TẠI TP Hồ Chí Minh 07/01/2019 12:00 KHÓA HỌC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC TẠI TP Hồ Chí Minh - NGÀY 30 VÀ 31/03/2019

VIDEO GIỚI THIỆU