GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG


24-12-2018
Lập kế hoạch chiến lược không chỉ dành cho doanh nghiệp. Bất kỳ trường học nào có sứ mệnh thành công vì lợi ích giáo dục tốt nhất của học sinh đều phải có kế hoạch chiến lược để đạt được điều đó. Chiến lược của trường học là gì? ...

Lập kế hoạch chiến lược không chỉ dành cho doanh nghiệp. Bất kỳ trường học nào có sứ mệnh thành công vì lợi ích giáo dục tốt nhất của học sinh đều phải có kế hoạch chiến lược để đạt được điều đó. Chiến lược của trường học là gì? Chiến lược của trường học là một kế hoạch được ghi chép đầy đủ để cho mọi người biết trường học của bạn muốn đạt được gì trong tương lai và kế hoạch để đạt được điều đó. Đó là những thay đổi phủ hợp với các xu hướng xã hội, chính trị và kinh tế ở cấp địa phương, toàn quốc hay quốc tế. Chiến lược nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các điểm mạnh - yếu của trường ở hiện tại và tương lai trong việc thiết lập tầm nhìn cho trường.

Để xác định bản chất của một nền giáo dục tốt cho những thế hệ trẻ sẽ sống cuộc sống trưởng thành vài năm kể từ bây giờ trường học cần một nỗ lực nghiêm túc để đánh giá thế giới của họ sẽ như thế nào. Vậy nên nếu không biết rõ, biết cụ thể những gì chúng ta muốn đạt được, chúng ta sẽ không thể biết nên đi theo hướng nào.

Có 7 lý do tại sao lập kế hoạch chiến lược cho các trường rất quan trọng:

1. Kế hoạch chiến lược chỉ rõ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị chung

Điều này cho phép tất cả nhân viên, lãnh đạo các cấp trong trường cùng làm việc hướng tới một tầm nhìn chungvà các hành động của họ đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu này;

2. Kế hoạch chiến lược giúp tổ chức hiệu quả trường học và cán bộ nhân viên trong trường

Khuyến khích sự cam kết bằng cách cho nhân viên các cấp thấy rõ công việc của họ là thiết yếu, một phần của chiến lược lớn hơn để giúp trường của họ thành công;

3. Kế hoạch chiến lược xác định cách đo lường thành công

Một trường học có chiến lược có thể theo dõi tiến trình của nó đối với các kết quả chính và đánh giá vị trí và khả năng nó có thể đi lạc hướng;

4. Kế hoạch chiến lược giúphội đồng quản trị trường học đưa ra các quyết định quản trị và định hướng cho tương lai

Hội đồng quản trị có một lộ trình có thể theo dõi, đánh giá và sửa đổi để tạo điều kiện cho các quyết định quản trị tốt hơn và đưa ra định hướng cho tương lai của trường;

5. Kế hoạch chiến lược làm tăng sự giao tiếp và sự tham gia

Giao tiếp trong trường học rất quan trọng để mọi người hiểu trách nhiệm của mình và các bộ phận, có hiệu quả trong việc phối hợp các nỗ lực của họ. Ngoài ra, các nhà tài trợ có nhiều khả năng hỗ trợ một trường học có tầm nhìn rõ ràng và một chiến lược thực hiện cụ thể;

6. Kế hoạch chiến lược giúp mọi người trong trường học từ giáo viên đến quản trị viên kết nối với nhau

Một kế hoạch được thực hiện và truyền đạt giữ cho tất cả nhân viên chịu trách nhiệm cho hành động của họ và khuyến khích sự hợp tác;

7. Kế hoạch chiến lược giúp tạo xác định chiến lược phát triển nhân sự trong bối cảnh thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống sang phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm;

8. Lý do tốt nhất của tất cả các kế hoạch chiến lược trở lại với mọi ưu tiên số một của trường lớn: Học sinh

Trên hết, lập kế hoạch chiến lược cung cấp một khuôn khổ để ưu tiên quan trọng nhất của trường - Thành tích giáo dục của Học sinh được quan tâm;

Bạn có muốn đưa trường của bạn lên một tầm cao mới? Chúng tôi sẽ khảo sát, thiết kế và đào tạo toàn diện cho trường của bạn. Hãy liên hệ để sử dụng gói sản phẩm cho trường của DHTC.

  • Hướng dẫn tương tác hiệu quả giữa giáo viên, lãnh đạo trường với phụ huynh của trường
  • Đào tạo quản lý và xây dựng đội ngũ  hiệu quả cho lãnh đạo và lãnh đạo cấp trung
  • Gói sản phẩm trọn gói cho trường
Người đăng:Quản trị Viên
24-12-2018