Chương trình

24/12/2018
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
Lập kế hoạch chiến lược không chỉ dành cho doanh nghiệp. Bất kỳ trường học nào có sứ mệnh thành công vì lợi ích giáo dục tốt nhất của học sinh đều phải có kế hoạch chiến lược để đạt được điều đó. Chiến lược của trường học là gì? ...
Đọc tiếp
24/12/2018
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÓA HỌC QUẢN NHIỆM
Trái tim quản nhiệm: Cần - Đủ và Được – Mất Hành trình quản nhiệm Tăng chỉ số vượt khó hiệu quả cho học sinh
Đọc tiếp