vật lý thcs

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 8


27-05-2020

Thư viện online của Dạy học Tích cực kính tặng thầy cô tài liệu tham khảo Giáo án Vật lý 8 do DHTC sưu tầm.

Hy vọng đây là tư liệu hữu ích cho thầy/cô tham khảo.

Thầy/cô vui lòng nhấp vào đường dẫn phía dưới để tải về máy:

https://drive.google.com/file/d/1LVqMx5iQk_x7je_49nk1e59Kvv6IyvZ0/view?usp=sharing

Nguồn: Sưu tầm Người đăng:Quản trị Viên
27-05-2020