công nghệ - tin học

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TIN HỌC LỚP 11


11-05-2020

Tài liệu Phương pháp giải Tin học 11 được Thư viện Online của DHTC sưu tầm và giới thiệu tới thầy/cô.

Vui lòng nhấp vào link bên dưới để truy cập tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1r8lqi3ZI5_O-x68yVwxshoFPLDTTCrnK?usp=sharing

Người đăng:Quản trị Viên
11-05-2020