BÀI VIẾT GIÁO DỤC

TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP CỦA NƯỚC ÚC


19-04-2019

TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP CỦA NƯỚC ÚC

Sự phát triển của TIÊU CHUẨN CHUYÊN NGHIỆP ÚC CHO NGHỀ DẠY HỌC là một phần không thể thiếu để đảm bảo chất lượng học tập và giảng dạy tại các trường học của Úc. Với sự phát triển và triển khai các tiêu chuẩn này, các hệ thống giáo dục của Úc được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới.

TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP của Úc là một tuyên bố công khai về những gì tạo nên chất lượng giáo viên. Các tiêu chuẩn này xác định công việc của giáo viên và làm rõ các yếu tố của việc giảng dạy hiệu quả, chất lượng cao trong các trường học thế kỷ 21 sẽ cải thiện kết quả giáo dục cho học sinh.

TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP của Úc được xây dựng dựa trên những bằng chứng quốc gia và quốc tế vềviệc giảng dạy hiệu quả của giáo viên có tác động mạnh mẽ đến học sinh, với sự đồng thuận rộng rãi rằng chất lượng giáo viên là yếu tố quan trọng nhất trong trường ảnh hưởng đến thành tích của học sinh. Giáo viên hiệu quả có thể là nguồn cảm hứng và mang lại một ảnh hưởng đáng tin cậy và nhất quán đối với những người trẻ tuổi khi họ đưa ra lựa chọn về giáo dục, công việc và cuộc sống.

Các tiêu chuẩn góp phần chuyên nghiệp hóa giảng dạy và nâng cao vị thế của nghề nghiệp. Các tiêu chuẩn của giáo viên cũng cho biết sự phát triển của các mục tiêu học tập chuyên nghiệp, cung cấp một khuôn khổ để giáo viên có thể đánh giá sự thành công của việc học và hỗ trợ việc tự suy nghĩ và tự đánh giá. Giáo viên có thể sử dụng các Tiêu chuẩn để nhận ra khả năng hiện tại và đang phát triển, nguyện vọng và thành tích chuyên môn của chính mình, có thể hướng dẫn giáo viên học tập, thực hành và tham gia chuyên nghiệp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo viên.

TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP của Úc bao gồm bảy tiêu chuẩn được nhóm thành ba lĩnh vực giảng dạy: Kiến thức chuyên môn, Thực hành chuyên nghiệp và Tham gia gắn kết chuyên nghiệp. TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP chỉ ra những gì giáo viên nên biết và có thể làm. Các tiêu chuẩn này liên kết, phụ thuộc và đan xen với nhau.

 

LĨNH VỰC

TIÊU CHUẨN

Kiến thức chuyên môn

1. Biết học sinh và cách học của học sinh

2. Biết nội dung và cách dạy

Thực hành chuyên nghiệp

3. Lập kế hoạch và thực hiện dạy và học hiệu quả

4. Tạo và duy trì môi trường học tập được hỗ trợ và an toàn

5. Đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi và báo cáo về việc học của học sinh

Tham gia gắn kết chuyên nghiệp

6. Tham gia học tập chuyên nghiệp

7. Gắn kết chuyên nghiệp với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng

 

TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP của Úc thiết kế cho bốn giai đoạn phát triển nghề: Tốt nghiệp, Thành thạo, Hoàn thành cao và Dẫn đầu. Các giai đoạn này phản ánh sự phát triển chuyên môn liên tục của một giáo viên từ khi mới tốt nghiệp đại học cho đến khi trở thành một giáo viên mẫu mực và dẫn đầu trong nghề.

Bốn giai đoạn nghề nghiệp trong Tiêu chuẩn cung cấp điểm chuẩn để nhận ra sự phát triển chuyên nghiệp của giáo viên trong suốt sự nghiệp của họ. Các mô tả tiêu chuẩn trong bốn giai đoạn nghề nghiệp thể hiện mức độ nâng cao về kiến thức, thực hành và sự tham gia gắn kết chuyên nghiệp cho giáo viên. Sự tiến bộ qua các giai đoạn mô tả sự hiểu biết ngày càng tăng, được áp dụng với sự tinh tế ngày càng tăng trên một phạm vi rộng hơn và phức tạp hơn của các tình huống.

          

Kiến thức chuyên môn

TIÊU CHUẨN 1

BIẾT HỌC SINH VÀ CÁCH HỌC CỦA HỌC SINH

 

TIÊU ĐIỂM

TỐT NGHIỆP

THÀNH THẠO

HOÀN THÀNH CAO

DẪN ĐẦU

Phát triển thể chất, xã hội, trí tuệ và đặc điểm của học sinh

1.1.1

Thể hiện kiến thức và hiểu biết về sự phát triển về thể chất, xã hội và trí tuệ và đặc điểm của học sinh và những điều này có thể ảnh hưởng đến việc học tập như thế nào.

1.1.2

Sử dụng các chiến lược giảng dạy dựa trên kiến thức phát triển thể chất, xã hội và trí tuệ và đặc điểm của học sinh để cải thiện việc học tập của học sinh.

1.1.3

Chọn một trong những chiến lược giảng dạy linh hoạt và hiệu quả để phù hợp với sự phát triển về thể chất, xã hội, trí tuệ và đặc điểm của học sinh.

1.1.4

Dẫn dắt các đồng nghiệp lựa chọn và phát triển các chiến lược giảng dạy để cải thiện việc học tập của học sinh bằng cách sử dụng kiến thức về sự phát triển  thể chất, xã hội và trí tuệ và đặc điểm của học sinh.

 

Hiểu cách học sinh học

1.2.1

Thể hiện kiến thức và hiểu biết nghiên cứu về cách học sinh học và ý nghĩa của việc giảng dạy.

1.2.2

Chương trình giảng dạy có sử dụng nghiên cứu và tư vấn về cách học của học sinh.

1.2.3

Mở rộng hiểu biết về cách học sinh học sử dụng nghiên cứu và kiến thức tại nơi làm việc.

1.2.4

Dẫn dắt các quá trình đánh giá hiệu quảcác chương trình giảng dạy có sử dụng kiến thức nghiên cứu và cách học sinh học.

Học sinh với nền tảng ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và kinh tế xã hội đa dạng

1.3.1

Thể hiện kiến thức về các chiến lược giảng dạy đáp ứng với các thế mạnh và nhu cầu học tập của học sinh từ các nền tảng ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và kinh tế xã hội đa dạng.

1.3.2

Thiết kế và thực hiện các chiến lược giảng dạy đáp ứng với các thế mạnh và nhu cầu học tập của học sinh từ các nền tảng ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và kinh tế xã hội đa dạng.

1.3.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp phát triển các chiến lược giảng dạy hiệu quả nhằm giải quyết các thế mạnh và nhu cầu học tập của học sinh từ các nền tảng ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và kinh tế xã hội đa dạng.

1.3.4

Đánh giá và sửa đổi các chương trình học tập và giảng dạy ở trường, sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của cộng đồng và chuyên gia, để đáp ứng nhu cầu của học sinh với nền tảng ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và kinh tế xã hội đa dạng.

Chiến lược giảng dạy học sinh Thổ dân và dân đảo Torres St Eo

1.4.1

Thể hiện kiến thức và hiểu biết rộng về tác động của văn hóa, bản sắc văn hóa và nền tảng ngôn ngữ đối với việc giáo dục học sinh từ nguồn gốc Thổ dân và Đảo Torres St Eo.

1.4.2

Thiết kế và thực hiện các chiến lược giảng dạy hiệu quả, đáp ứng với cộng đồng địa phương và môi trường văn hóa, nền tảng ngôn ngữ và lịch sử của các học sinh Thổ dân và dân đảo Torres St Eo.

1.4.3

Cung cấp lời khuyên và hỗ trợ đồng nghiệp trong

thực hiện các chiến lược giảng dạy hiệu quả cho học sinh Thổ dân và dân đảo Torres St Eo sử dụng kiến thức và hỗ trợ từ các đại diện cộng đồng.

1.4.4

Phát triển các chương trình giảng dạy hỗ trợ công bằng

và sự tham gia liên tục của các học sinh Thổ dân và Người vùng đảo Torres St Eo bằng cách tham gia vào các mối quan hệ hợp tác với đại diện cộng đồng và phụ huynh.

Phân biệt việc dạy học để đáp ứng nhu cầu học tập cụ thể của học sinh trong toàn bộ các khả năng

1.5.1

Thể hiện kiến thức và hiểu biết về các chiến lược để phân biệt việc dạy học để đáp ứng nhu cầu học tập cụ thể của học sinh trên toàn bộ các khả năng.

1.5.2

Phát triển các hoạt động giảng dạy kết hợp các chiến lược khác biệt để đáp ứng nhu cầu học tập cụ thể của học sinh trên toàn bộ các khả năng.

1.5.3

Đánh giá các chương trình học tập và giảng dạy, sử dụng dữ liệu đánh giá học sinh được phân biệt cho các nhu cầu học tập cụ thể của học sinh trong toàn bộ các khả năng.

1.5.4

Dẫn dắt các đồng nghiệp đánh giá hiệu quả của các chương trình học tập và giảng dạy khác biệt cho nhu cầu học tập cụ thể của học sinh trên toàn bộ các khả năng.

Các chiến lược hỗ trợ sự tham gia đầy đủ của học sinh khuyết tật

1.6.1

Thể hiện kiến thức và hiểu biết rộng về các yêu cầu lập pháp và chiến lược giảng dạy hỗ trợ sự tham gia và học tập của học sinh khuyết tật.

1.6.2

Thiết kế và thực hiện các hoạt động giảng dạy hỗ trợ sự tham gia và học tập của học sinh khuyết tật và giải quyết các yêu cầu chính sách và lập pháp có liên quan.

1.6.3

Làm việc với các đồng nghiệp để tiếp cận kiến thức chuyên môn, chính sách và pháp luật có liên quan, để phát triển các chương trình giảng dạy hỗ trợ sự tham gia và học tập của học sinh khuyết tật.

1.6.4

Dẫn dắt việc đánh giá các chính sách của trường để hỗ trợ sự tham gia và tham gia đầy đủ của học sinh khuyết tật và đảm bảo tuân thủ các chính sách lập pháp và / hoặc hệ thống.

 

Kiến thức chuyên môn

TIÊU CHUẨN 2

BIẾT NỘI DUNG VÀ CÁCH DẠY

 

TIÊU ĐIỂM

TỐT NGHIỆP

THÀNH THẠO

HOÀN THÀNH CAO

DẪN ĐẦU

Nội dung và chiến lược giảng dạy của bài giảng

2.1.1

Thể hiện kiến thức và hiểu biết về các khái niệm, đại ý, cấu trúc của nội dung và chiến lược giảng dạy của bài giảng.

2.1.2

Áp dụng kiến thức về nội dung và chiến lược giảng dạy để phát triển các hoạt động giảng dạy hấp dẫn.

2.1.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp sử dụng kiến thức hiện tại và mở rộng về nội dung và chiến lược giảng dạy để phát triển và thực hiện các chương trình học tập và giảng dạy hấp dẫn.

2.1.4

Dẫn đầu các sáng kiến trong trường để đánh giá và nâng cao kiến thức về nội dung và chiến lược giảng dạy, thể hiện việc giảng dạy các môn học mẫu mực bằng các chương trình học tập và giảng dạy hiệu quả dựa trên nghiên cứu.

Lựa chọn và tổ chức nội dung

2.2.1

Tổ chức nội dung thành một chuỗi học tập và giảng dạy hiệu quả.

2.2.2

Tổ chức nội dung thành các chương trình học tập và giảng dạy mạch lạc.

2.2.3

Triển lãm thực hành sáng tạo trong việc lựa chọn và tổ chức nội dung, cung cấp các chương trình học tập và giảng dạy.

2.2.4

Dẫn đầu các sáng kiến sử dụng kiến thức nội dung toàn diện để cải thiện việc lựa chọn và sắp xếp nội dung thành các chương trình học tập và giảng dạy được tổ chức mạch lạc.

Chương trình giảng dạy, đánh giá và báo cáo

2.3.1

Sử dụng chương trình giảng dạy, đánh giá và báo cáo kiến thức để thiết kế trình tự học tập và kế hoạch bài học.

2.3.2

Thiết kế và thực hiện các chương trình học tập và giảng dạy sử dụng kiến thức về chương trình giảng dạy, đánh giá và báo cáo.

2.3.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp lập kế hoạch và thực hiện các chương trình học tập và giảng dạy bằng kiến thức đương đại và hiểu biết về các yêu cầu về chương trình giảng dạy, đánh giá và báo cáo.

2.3.4

Dẫn dắt các đồng nghiệp phát triển các chương trình học tập và giảng dạy bằng kiến thức toàn diện về chương trình giảng dạy, đánh giá và báo cáo.

Hiểu và tôn trọng người thổ dân và dân đảo Torres St Eo để thúc đẩy sự hòa giải giữa người Úc bản địa và không bản địa

2.4.1

Thể hiện kiến thức rộng rãi, hiểu biết và tôn trọng lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của thổ dân và Eo biển Torres.

2.4.2

Tạo cơ hội cho học sinh phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của thổ dân và Eo biển Torres.

2.4.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp cung cấp cơ hội cho học sinh phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của thổ dân và Eo biển Torres.

2.4.4

Dẫn đầu các sáng kiến để hỗ trợ các đồng nghiệp với

cơ hội cho học sinh phát triển sự hiểu biết và tôn trọng lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ của thổ dân và eo biển Torres.

Chiến lược xóa mù chữ và toán số

2.5.1

Biết và hiểu các chiến lược giảng dạy về đọc viết và toán số và ứng dụng của chúng.

2.5.2

Áp dụng kiến thức và hiểu biết về các chiến lược giảng dạy hiệu quả để hỗ trợ học sinh đạt thành tích biết chữ và số.

2.5.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp thực hiện các chiến lược giảng dạy hiệu quả để cải thiện thành tích biết chữ và số của học sinh.

2.5.4

Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chiến lược giảng dạy trong trường để cải thiện thành tích của học sinh về khả năng đọc viết và tính toán bằng cách sử dụng kiến thức dựa trên nghiên cứu và dữ liệu của học sinh.

Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT)

2.6.1

Thực hiện các chiến lược giảng dạy sử dụng CNTT để mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

2.6.2

Sử dụng các chiến lược giảng dạy hiệu quả để tích hợp CNTT vào các chương trình học tập và giảng dạy để làm cho nội dung được lựa chọn phù hợp và có ý nghĩa.

2.6.3

Mô hình hóa kiến thức và kỹ năng giảng dạy cấp cao, và làm việc với các đồng nghiệp để sử dụng CNTT cải thiện thực hành giảng dạy của họ và làm cho nội dung có liên quan và có ý nghĩa.

2.6.4

Dẫn dắt và hỗ trợ các đồng nghiệp trong trường lựa chọn và sử dụng CNTT với các chiến lược giảng dạy hiệu quả để mở rộng cơ hội học tập và kiến thức nội dung cho tất cả học sinh.

 

Thực hành chuyên nghiệp

TIÊU CHUẨN 3

KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ HỌC TẬP HIỆU QUẢ

 

TIÊU ĐIỂM

TỐT NGHIỆP

THÀNH THẠO

HOÀN THÀNH CAO

DẪN ĐẦU

Thiết lập mục tiêu học tập đầy thách thức

3.1.1

Đặt mục tiêu học tập cung cấp những thách thức có thể đạt được cho học sinh về các khả năng và đặc điểm khác nhau.

3.1.2

Đặt mục tiêu học tập rõ ràng, đầy thách thức và có thể đạt được cho tất cả học sinh.

3.1.3

Phát triển văn hóa kỳ vọng cao cho tất cả học sinh bằng cách lập mô hình và đặt mục tiêu học tập đầy thách thức.

3.1.4

Thể hiện thực tiễn mẫu mực và kỳ vọng cao, và dẫn dắt các đồng nghiệp khuyến khích học sinh theo đuổi các mục tiêu đầy thách thức trong tất cả các khía cạnh.

Kế hoạch, cấu trúc và chương trình trình tự học

 

3.2.1

Lập kế hoạch trình tự bài học bằng cách sử dụng kiến thức học tập của học sinh, nội dung và chiến lược giảng dạy hiệu quả.

3.2.2

Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình học tập và giảng dạy có cấu trúc tốt hoặc các chuỗi bài học thu hút học sinh và thúc đẩy học tập.

3.2.3

Làm việc với các đồng nghiệp để lập kế hoạch, đánh giá và sửa đổi các chương trình học tập và giảng dạy để tạo ra môi trường học tập hiệu quả thu hút tất cả học sinh.

3.2.4

Triển lãm thực hành mẫu mực và dẫn dắt các đồng nghiệp lập kế hoạch, thực hiện và xem xét hiệu quả của các chương trình học tập và giảng dạy của họ để phát triển kiến thức, hiểu biết và kỹ năng của học sinh.

Sử dụng chiến lược giảng dạy

3.3.1

Bao gồm một loạt các chiến lược giảng dạy trong dạy học.

3.3.2

Chọn và sử dụng các chiến lược giảng dạy có liên quan để phát triển kiến thức, kỹ năng, giải quyết vấn đề và tư duy phê phán và sáng tạo.

3.3.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc lựa chọn và áp dụng các chiến lược giảng dạy hiệu quả để phát triển kiến thức, kỹ năng, giải quyết vấn đề và tư duy phê phán và sáng tạo.

3.3.4

Làm việc với các đồng nghiệp để xem xét, sửa đổi và mở rộng về các chiến lược giảng dạy để cho phép học sinh sử dụng kiến thức, kỹ năng, giải quyết vấn đề và tư duy phê phán và sáng tạo.

Chọn và sử dụng nguồn tài nguyên

 

3.4.1

Thể hiện kiến thức về một loạt các tài nguyên, bao gồm cả CNTT, thu hút học sinh vào học tập.

3.4.2

Chọn và / hoặc tạo và sử dụng một loạt các tài nguyên, bao gồm cả CNTT, để thu hút học sinh vào việc học của họ.

3.4.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp tạo, lựa chọn và sử dụng nhiều nguồn lực, bao gồm cả CNTT, để thu hút học sinh vào học tập.

3.4.4

Hình thành các kỹ năng chuẩn mực và dẫn dắt các đồng nghiệp trong việc lựa chọn, tạo và đánh giá các tài nguyên, bao gồm cả CNTT, để các giáo viên ứng dụng trong hoặc ngoài nhà trường.

Sử dụng giao tiếp trong lớp hiệu quả

 

3.5.1

Thể hiện một loạt các chiến lược giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ để hỗ trợ sự tham gia của học sinh.

3.5.2

Sử dụng các chiến lược giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ hiệu quả để hỗ trợ sự hiểu biết, tham gia, gắn kết và đạt thành tích của học sinh.

3.5.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc lựa chọn một loạt các chiến lược giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ để hỗ trợ học sinh hiểu biết, gắn kết và đạt thành tích.

3.5.4

Chứng tỏ và dẫn dắt bằng các ví dụ bao gồm giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ sử dụng các chiến lược hợp tác và kiến thức theo ngữ cảnh để hỗ trợ học sinh hiểu biết, tham gia và đạt thành tích.

Đánh giá và cải tiến chương trình giảng dạy

3.6.1

Thể hiện kiến thức rộng về các chiến lược có thể được sử dụng để đánh giá các chương trình giảng dạy để cải tiến việc học tập của học sinh.

 

 

3.6.2

Đánh giá các chương trình dạy và học phân hóa bằng các bằng chứng, bao gồm phản hồi từ học sinh và dữ liệu đánh giá của học sinh, để đề ra kế hoạch.

3.6.3

Làm việc với các đồng nghiệp xem xét các chương trình giảng dạy và học tập hiện tại bằng cách sử dụng phản hồi của học sinh, dữ liệu đánh giá của học sinh, kiến thức về chương trình giảng dạy và thực hành tại nơi làm việc.

3.6.4

Tiến hành đánh giá thường xuyên về việc dạy và học các chương trình sử dụng nhiều nguồn bằng chứng

bao gồm dữ liệu đánh giá học sinh, tài liệu chương trình giảng dạy, thực hành giảng dạy và phản hồi từ phụ huynh / người chăm sóc, học sinh và đồng nghiệp.

Thu hút phụ huynh vào quá trình giáo dục

3.7.1

Mô tả một loạt các chiến lược liên quan đến phụ huynh trong quá trình giáo dục.

3.7.2

Lập kế hoạch phù hợp với ngữ cảnh cơ hội cho phụ huynh được tham gia vào việc học tập của con cái họ.

3.7.3

Làm việc với các đồng nghiệp để cung cấp cơ hội phù hợp theo ngữ cảnh để phụ huynh được tham gia vào việc học tập của con cái họ.

3.7.4

Bắt đầu các quy trình có liên quan theo ngữ cảnh để thiết lập các chương trình liên quan đến phụ huynh trong việc giáo dục con cái và các ưu tiên hoạt động của trường.

 

Thực hành chuyên nghiệp

TIÊU CHUẨN 4

TẠO VÀ DUY TRÌ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP AN TOÀN

 

TIÊU ĐIỂM

TỐT NGHIỆP

THÀNH THẠO

HOÀN THÀNH CAO

DẪN ĐẦU

Hỗ trợ học sinh tham gia

4.1.1

Xác định các chiến lược để hỗ trợ sự tham gia của học sinh và gắn kết vào các hoạt động trong lớp.

4.1.2

Thiết lập và thực hiện các tương tác toàn diện và tích cực để thu hút và hỗ trợ tất cả học sinh trong các hoạt động trong lớp.

4.1.3

Mô hình thực hành hiệu quả và hỗ trợ các đồng nghiệp để thực hiện các chiến lược bao gồm thu hút và hỗ trợ tất cả học sinh.

4.1.4

Chứng tỏ và dẫn dắt bằng cách phát triển môi trường học tập hiệu quả và toàn diện trong toàn trường bằng cách xem xét các chiến lược và khám phá các phương pháp mới để thu hút và hỗ trợ tất cả học sinh.

Quản lý các hoạt động trong lớp

4.2.1

Thể hiện năng lực tổ chức các hoạt động trong lớp và cung cấp hướng dẫn rõ ràng.

4.2.2

Thiết lập và duy trì các thói quen có trật tự và khả thi để tạo ra một môi trường nơi thời gian của học sinh được dành cho các nhiệm vụ học tập.

4.2.3

Làm mẫu và chia sẻ với các đồng nghiệp một mẫu linh hoạt về chiến lược để quản lý lớp học để đảm bảo tất cả học sinh được tham gia vào các hoạt động có mục đích.

4.2.4

Bắt đầu các chiến lược và dẫn dắt các đồng nghiệp thực hiện quản lý lớp học hiệu quả và thúc đẩy trách nhiệm của học sinh đối với việc học.

Quản lý hành vi thách thức

4.3.1

Thể hiện kiến thức về các phương pháp thực tế để quản lý hành vi thách thức.

4.3.2

Quản lý hành vi thách thức bằng cách thiết lập và đàm phán những kỳ vọng rõ ràng với học sinh và giải quyết các vấn đề kỷ luật kịp thời, công bằng và tôn trọng.

4.3.3

Phát triển và chia sẻ với các đồng nghiệp một ví dụ mẫu linh hoạt của các chiến lược quản lý hành vi bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tại nơi làm việc.

4.3.4

Dẫn dắt và thực hiện các sáng kiến quản lý hành vi để hỗ trợ các đồng nghiệp mở rộng phạm vi chiến lược của họ.

Duy trì sự an toàn của học sinh

4.4.1

Mô tả các chiến lược hỗ trợ học sinh, phúc lợi và an toàn khi làm việc trong trường hoặc các yêu cầu về hệ thống, chương trình giảng dạy và lập pháp.

4.4.2

Đảm bảo phúc lợi và an toàn của học sinh trong trường bằng cách thực hiện các yêu cầu của trường hoặc hệ thống, chương trình giảng dạy và lập pháp.

4.4.3

Khởi xướng và chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu hiện tại của trường hoặc hệ thống, chương trình giảng dạy và lập pháp để đảm bảo an sinh và an toàn cho học sinh.

4.4.4

Đánh giá hiệu quả của các chính sách an sinh của học sinh và thực hiện làm việc an toàn bằng cách sử dụng trường học hoặc hệ thống hiện tại, chương trình giảng dạy và các yêu cầu lập pháp, hỗ trợ các đồng nghiệp cập nhật thực tiễn của họ.

 

Sử dụng CNTT một cách an toàn, có trách nhiệm và có đạo đức

4.5.1

Thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề có liên quan và các chiến lược có sẵn để hỗ trợ việc sử dụng CNTT an toàn, có trách nhiệm và có đạo đức trong học tập và giảng dạy.

4.5.2

Kết hợp các chiến lược để thúc đẩy việc sử dụng CNTT an toàn, có trách nhiệm và có đạo đức trong học tập và giảng dạy.

4.5.3

Làm mẫu và hỗ trợ các đồng nghiệp phát triển các chiến lược để thúc đẩy việc sử dụng CNTT an toàn, có trách nhiệm và có đạo đức trong học tập và giảng dạy.

4.5.4

Xem xét hoặc thực hiện các chính sách và chiến lược mới để đảm bảo sử dụng CNTT an toàn, có trách nhiệm và có đạo đức trong học tập và giảng dạy.

 

Thực hành chuyên nghiệp

TIÊU CHUẨN 5

ĐÁNH GIÁ, CUNG CẤP PHẢN HỒI VÀ BÁO CÁO VỀ HỌC SINH

 

TIÊU ĐIỂM

TỐT NGHIỆP

THÀNH THẠO

HOÀN THÀNH CAO

DẪN ĐẦU

Đánh giá việc học của học sinh

5.1.1

Thể hiện sự hiểu biết về các chiến lược đánh giá, bao gồm các phương pháp tiếp cận không chính thức và chính thức, chẩn đoán, hình thành và tổng kết, để đánh giá việc học của học sinh.

5.1.2

Phát triển, lựa chọn và sử dụng các chiến lược đánh giá không chính thức và chính thức, chẩn đoán, hình thành và tổng kết để đánh giá việc học của học sinh.

5.1.3

Phát triển và áp dụng một loạt các chiến lược đánh giá toàn diện để chẩn đoán nhu cầu học tập, tuân thủ các yêu cầu chương trình giảng dạy và hỗ trợ các đồng nghiệp để đánh giá hiệu quả của phương pháp đánh giá của họ.

5.1.4

Đánh giá các chính sách và chiến lược đánh giá trường học để hỗ trợ các đồng nghiệp sử dụng dữ liệu đánh giá để chẩn đoán nhu cầu học tập, tuân thủ các yêu cầu đánh giá chương trình, hệ thống hoặc trường học và sử dụng một loạt các chiến lược đánh giá.

Cung cấp phản hồi cho học sinh về việc học tập của họ

5.2.1

Thể hiện sự hiểu biết về mục đích cung cấp phản hồi kịp thời và phù hợp cho học sinh về việc học tập của họ.

5.2.2

Cung cấp phản hồi kịp thời, hiệu quả và phù hợp cho học sinh về thành tích của họ so với mục tiêu học tập của họ.

5.2.3

Chọn từ một loạt các chiến lược hiệu quả để cung cấp phản hồi được nhắm mục tiêu dựa trên các đánh giá được thông báo và kịp thời về từng nhu cầu hiện tại của học sinh để tiến bộ trong học tập.

5.2.4

Làm mẫu thực hành chuẩn mực và khởi xướng các chương trình để hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc áp dụng một loạt các chiến lược phản hồi kịp thời, hiệu quả và phù hợp.

Đưa ra những đánh giá nhất quán và có thể so sánh

5.3.1

Thể hiện sự hiểu biết về kiểm duyệt đánh giá và ứng dụng của nó để hỗ trợ các đánh giá nhất quán và có thể so sánh về việc học tập của học sinh.

5.3.2

Hiểu và tham gia vào các hoạt động kiểm duyệt đánh giá để hỗ trợ các đánh giá nhất quán và có thể so sánh về việc học tập của học sinh.

5.3.3

Tổ chức các hoạt động kiểm duyệt đánh giá hỗ trợ các đánh giá nhất quán và có thể so sánh về việc học tập của học sinh.

5.3.4

Dẫn dắt và đánh giá các hoạt động kiểm duyệt nhằm đảm bảo các đánh giá nhất quán và có thể so sánh về việc học của học sinh để đáp ứng các yêu cầu về chương trình học và trường học.

Diễn giải dữ liệu học sinh

5.4.1

Thể hiện khả năng diễn giải dữ liệu đánh giá của học sinh để đánh giá việc học của học sinh và sửa đổi thực hành giảng dạy.

5.4.2

Sử dụng dữ liệu đánh giá học sinh để phân tích và đánh giá sự hiểu biết của học sinh về chủ đề / nội dung, xác định các can thiệp và sửa đổi thực hành giảng dạy.

5.4.3

Cùng với đồng nghiệp sử dụng dữ liệu từ các đánh giá  học sinh nội bộ và bên ngoài để đánh giá việc học và giảng dạy, xác định các can thiệp và sửa đổi thực hành giảng dạy.

5.4.4

Phối hợp hiệu suất học sinh và đánh giá chương trình bằng cách sử dụng dữ liệu đánh giá học sinh nội bộ và bên ngoài để cải thiện thực hành giảng dạy.

Báo cáo thành tích học sinh

5.5.1

Thể hiện sự hiểu biết về một loạt các chiến lược cho việc báo cáo cho học sinh và phụ huynh, và sự hiểu biết về mục đích lưu giữ hồ sơ chính xác, đáng tin cậy của thành tích học sinh

5.5.2

Báo cáo rõ ràng, chính xác, tôn trọng học sinh và phụ huynh về thành tích của học sinh, sử dụng các hồ sơ chính xác và đáng tin cậy.

5.5.3

Làm việc với các đồng nghiệp để xây dựng các báo cáo chính xác, nhiều thông tin và kịp thời cho học sinh và phụ huynh về việc học tập và thành tích của học sinh.

5.5.4

Đánh giá và sửa đổi các cơ chế báo cáo và trách nhiệm trong trường học để đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

 

Tham gia gắn kết chuyên nghiệp

TIÊU CHUẨN 6

THAM GIA HỌC TẬP CHUYÊN NGHIỆP

 

TIÊU ĐIỂM

TỐT NGHIỆP

THÀNH THẠO

HOÀN THÀNH CAO

DẪN ĐẦU

Xác định và lập kế hoạch nhu cầu học tập chuyên nghiệp

6.1.1

Thể hiện sự hiểu biết về vai trò của Tiêu chuẩn chuyên nghiệp Úc đối với Giáo viên trong việc xác định nhu cầu học tập chuyên nghiệp.

6.1.2

Sử dụng Tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Úc dành cho giáo viên và lời khuyên từ các đồng nghiệp để xác định và lên kế hoạch cho nhu cầu học tập chuyên nghiệp.

6.1.3

Phân tích các Tiêu chuẩn chuyên nghiệp dành cho giáo viên của Úc để hoạch định các mục tiêu phát triển nghề nghiệp cá nhân, hỗ trợ các đồng nghiệp trong việc xác định và đạt được các mục tiêu phát triển cá nhân và các giáo sinh trong việc cải thiện thực hành trên lớp.

6.1.4

Sử dụng kiến thức toàn diện về Tiêu chuẩn chuyên nghiệp dành cho Giáo viên của Úc để lập kế hoạch và lãnh đạo việc phát triển các chính sách và chương trình học tập chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập chuyên nghiệp của đồng nghiệp và giáo sinh.

Tham gia học tập chuyên nghiệp và cải thiện thực hành

6.2.1

Hiểu các nguồn học tập chuyên nghiệp liên quan và phù hợp cho giáo viên.

6.2.2

Tham gia học tập để cập nhật kiến thức và thực hành nhắm vào nhu cầu chuyên môn và các ưu tiên của trường  hoặc hệ thống.

6.2.3

Lập kế hoạch học tập chuyên nghiệp bằng cách truy cập và phê bình nghiên cứu có liên quan, tham gia vào các cơ hội được nhắm tới mục tiêu chất lượng cao để cải thiện thực tiễn và cung cấp các vị trí chất lượng cho giáo sinh khi áp dụng.

6.2.4

Bắt đầu các mối quan hệ hợp tác để mở rộng cơ hội học tập chuyên nghiệp, tham gia nghiên cứu và cung cấp cơ hội chất lượng và vị trí cho giáo sinh.

Gắn kết với  đồng nghiệp và cải thiện thực hành

6.3.1

Tìm kiếm và áp dụng phản hồi mang tính xây dựng từ các giám sát viên và giáo viên để cải thiện thực hành giảng dạy.

6.3.2

Đóng góp cho các cuộc thảo luận chung và áp dụng phản hồi mang tính xây dựng từ các đồng nghiệp để cải thiện kiến thức và thực hành chuyên môn.

6.3.3

Khởi xướng và tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên nghiệp với các đồng nghiệp trong một loạt các diễn đàn để đánh giá thực hành nhằm cải thiện kiến thức và thực hành nghề nghiệp, và kết quả giáo dục của học sinh.

6.3.4

Thực hiện đối thoại chuyên nghiệp trong phạm vi trường học hoặc mạng học tập chuyên nghiệp  bằng phản hồi, phân tích nghiên cứu và thực hành hiện tại để cải thiện kết quả giáo dục của học sinh.

Áp dụng học tập chuyên nghiệp và cải thiện việc học tập của học sinh

6.4.1

Thể hiện sự hiểu biết về cơ sở lý luận để tiếp tục học tập chuyên nghiệp và những tác động đối với việc cải thiện học tập của học sinh.

6.4.2

Thực hiện các chương trình học tập chuyên nghiệp được thiết kế để giải quyết nhu cầu học tập của học sinh.

6.4.3

Tham gia với các đồng nghiệp để đánh giá hiệu quả của các hoạt động học tập chuyên nghiệp của giáo viên để giải quyết nhu cầu học tập của học sinh.

6.4.4

Vận động, tham gia và lãnh đạo các chiến lược để hỗ trợ các cơ hội học tập chuyên nghiệp chất lượng cao cho các đồng nghiệp tập trung vào việc học tập của học sinh được cải thiện.

           

Tham gia gắn kết chuyên nghiệp

TIÊU CHUẨN 7

GẮN KẾT CHUYÊN NGHIỆP VỚI ĐỒNG NGHIỆP, PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG

 

TIÊU ĐIỂM

TỐT NGHIỆP

THÀNH THẠO

HOÀN THÀNH CAO

DẪN ĐẦU

Đáp ứng đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm

7.1.1

Hiểu và áp dụng các nguyên tắc chính được mô tả trong các quy tắc đạo đức và hành vi cho nghề dạy học.

7.1.2

Đáp ứng các quy tắc đạo đức và hành vi được thiết lập bởi các cơ quan quản lý, hệ thống và trường học.

7.1.3

Duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao và hỗ trợ các đồng nghiệp giải thích các quy tắc đạo đức và thực thi phán quyết hợp lý trong cả các trường học và bối cảnh cộng đồng.

7.1.4

Làm mẫu hành vi đạo đức chuẩn mực và đưa ra thông báo phán đoán trong tất cả các giao dịch chuyên nghiệp với học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng.

Tuân thủ các yêu cầu lập pháp, hành chính và của tổ chức

7.2.1

Hiểu các chính sách và quy trình lập pháp, hành chính và tổ chức có liên quan cho giáo viên theo giai đoạn của trường.

7.2.2

Hiểu được ý nghĩa của và tuân thủ các yêu cầu, chính sách và quy trình lập pháp, hành chính, tổ chức và chuyên môn có liên quan.

7.2.3

Hỗ trợ các đồng nghiệp xem xét và giải thích các yêu cầu, chính sách và quy trình lập pháp, hành chính và tổ chức.

7.2.4

Khởi xướng, phát triển và thực hiện các chính sách và quy trình liên quan để hỗ trợ các đồng nghiệp tuân thủ và hiểu biết về các trách nhiệm lập pháp, hành chính, tổ chức và chuyên môn hiện có và mới.

Gắn kết với phụ huynh

7.3.1

Hiểu chiến lược để làm việc hiệu quả, linh hoạt và tự tin với phụ huynh

7.3.2

Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác tôn trọng với phụ huynh liên quan đến việc học tập và phúc lợi của con cái họ.

7.3.3

Thể hiện khả năng đáp ứng trong tất cả các giao tiếp với

Phụ huynh về học tập và phúc lợi của con cái họ.

7.3.4

Xác định, khởi xướng và xây dựng các cơ hội gắn kết với phụ huynh trong cả sự tiến bộ học tập của con cái họ và các ưu tiên giáo dục của trường.

Tham gia với mạng lưới giảng dạy chuyên nghiệp và cộng đồng rộng lớn hơn

7.4.1

Hiểu vai trò của các chuyên gia bên ngoài và đại diện cộng đồng trong việc mở rộng kiến thức và thực hành chuyên nghiệpcủa giáo viên.

7.4.2

Tham gia vào mạng lưới chuyên nghiệp và cộng đồng, diễn đàn để mở rộng kiến thức và cải thiện thực hành.

7.4.3

Đóng góp cho các mạng lưới và hiệp hội chuyên nghiệp, xây dựng các liên kết với cộng đồng rộng lớn hơn để cải thiện việc dạy và học.

7.4.4

Giữ vai trò lãnh đạo trong các mạng lưới chuyên nghiệp và cộng đồng và hỗ trợ sự tham gia của các đồng nghiệp vào các cơ hội học tập bên ngoài.

 

--Việt Trung - Sưu tầm và dịch--

 

 

Người đăng:Quản trị Viên
19-04-2019

TÌM KIẾM

Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
Limit the search results from the specified source.
Search results must be an exact match for the keywords.