KHÓA VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC ONLINE

THAM KHẢO THÔNG TIN TẠI ĐÂY

Hướng dẫn chuyển khoản khóa VDPPTC:
# Bước 1: Chuyển khoản 1.000.000 VNĐ
Thông tin tài khoản: LÊ THỊ KHÁNH - Số TK: 0451000441898 – Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội 
Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_ VDPPTC online 

# Bước 2: Nhắn tin cho Hotline (0396.631.436) theo cú pháp: Họ tên_SĐT_email_VDPPTC online