KHÓA HỌC THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG

THAM KHẢO THÔNG TIN TẠI ĐÂY

Hướng dẫn chuyển khoản khóa THDYT:
# Bước 1: Chuyển khoản 500.000 VND
Thông tin tài khoản: LÊ THỊ KHÁNH - Số TK: 0451000441898 – Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội 
Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_ THDYT
# Bước 2: Nhắn tin cho Hotline (0396.631.436) theo cú pháp: Họ tên_SĐT_email_ THDYT