KHÓA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN ONLINE

THAM KHẢO THÔNG TIN TẠI ĐÂY

 

Hướng dẫn chuyển khoản khóa DHTHLM:
# Bước 1: Chuyển khoản 500k
Thông tin tài khoản: LÊ THỊ KHÁNH - Số TK: 0451000441898 – Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội 
Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_ DHTHLM

# Bước 2: Nhắn tin cho Hotline (0396.631.436) theo cú pháp: Họ tên_SĐT_email_ DHTHLM