KHÓA DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ONLINE

THAM KHẢO THÔNG TIN TẠI ĐÂY

Hướng dẫn chuyển khoản khóa DHPTNL:
# Bước 1: Chuyển khoản 1.000.000 VND
Thông tin tài khoản: LÊ THỊ KHÁNH - Số TK: 0451000441898 – Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội 
Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_DHPTNL online

# Bước 2: Nhắn tin cho Hotline (0396.631.436) theo cú pháp: Họ tên_SĐT_email_ DHPTNL online