TỔNG QUAN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN-SINH VIÊN SƯ PHẠM


28-12-2018

TỔNG QUAN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO GIÁO VIÊN - SINH VIÊN SƯ PHẠM

      Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ làm thay đổi cả bộ mặt thế giới, tạo ra nhiều cơ hội thách thức và đặt ra yêu cầu cấp thiết cho nền giáo dục phải đổi mới theo đào tạo định hướng năng lực, hoàn thiện kỹ thuật nhanh chóng giúp nâng cao nguồn lực - tài nguyên trí tuệ của đất nước. Vì vậy, việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực là một trong những vấn đề then chốt của việc đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay bởi phương pháp này cho phép làm thay đổi tận gốc cách chủ động tư duy sáng tạo, vận dụng giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn của các thế hệ chủ nhân tương lai đất nước.

      Trong nhiều năm qua, giáo viên các cấp đã được làm quen với phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên, đây là một phương pháp hoàn toàn mới so với phương pháp giáo dục truyền thống nên việc làm quen và vận dụng linh hoạt những phương pháp này vào đào tạo phải là một quá trình trải nghiệm thực tế chứ không chỉ nghe – hiểu hay đọc – hiểu. Nhiều giáo viên đã áp dụng các phương pháp dạy học tích cực một cách máy móc, thiếu linh hoạt, lúng túng không biết chọn phương pháp nào là tốt nhất cho từng nội dung bài cụ thể. Việc dạy học của giáo viên thực hiện bằng cách tổ chức, phân bổ các nhiệm vụ dựa trên khả năng của học sinh để đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau, chỉ định các hoạt động trong lớp theo nhu cầu học tập độc đáo của từng học sinh có nghĩa là các cá nhân có khả năng học tập cao hơn được kéo dài và những người đang gặp khó khăn có được sự hỗ trợ phù hợp.….

      Hiểu những yêu cầu cao của phương pháp dạy học mới đòi hỏi giáo viên phải năng động, sáng tạo, có kỹ thuật tạo động lực tốt và khả năng phân biệt được năng lực học sinh để đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng học sinh từ các nền tảng khác nhau với các khả năng và tính cách khách nhau, CÔNG TY ĐÀO TẠO DHTC cùng với chuyên gia T.S. TRẦN KHÁNH NGỌC đã quyết định chọn phương pháp đào tạo thông qua trải nghiệm để thiết kế và triển khai các khóa đào tạophương pháp dạy học tích cực cho giáo viên. Qua các khóa học trải nghiệm này, giáo viên sẽ được tham gia tích cực vào các phương pháp dạy học mới như một học sinhgiúp các giáo viên có được những góc nhìn trải nghiệm để đặt câu hỏi, so sánh, tìm toi và giải quyết vấn đề cùng nhau,… tạo cơ sở nền tảng cho việc dạy – hướng dẫn viên tương lai. Giáo viên không những thấm nhuần quan điểm giáo dục mới lấy học sinh làm trung tâm, nhận diện chính xác sự thay đổi vai trò của người thầy mà còn trở thành hướng dẫn viên thành thục trong chính lớp học của mình khi trở về với những học sinh thân yêu.

Vì hạnh phúc của học sinh, các thầy cô và sinh viên sư phạm có thể hoàn thiện năng lực của mình bằng cách đăng ký các khóa học của DHTC:

  • Sứ mệnh người thầy – Giáo viên chủ nhiệm.
  • Phương pháp dạy học tích cực
  • Phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh
  • Phương pháp dạy học tích hợp liên môn (Đang xây dựng khóa online)
  • Tâm lý học sinh thời 4.0 (Đang thiết kế)
Người đăng:Quản trị Viên
28-12-2018